Voimmeko auttaa?

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä.

Lähettämällä yhteystietoni annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn Fonectan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla sekä siihen, että Fonecta-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla minuun yhteydessä.

Johdolle

Yrityksen johdon ei kuulu käyttää Snoobi Analytiikkaa tai mitään muutakaan kävijäseurantaohjelmaa. Sen sijaan yrityksen johdon pitäisi hyödyntää kävijäseurantatietoa johdolle räätälöityjen raporttien kautta. Toki poikkeus vahvistaa säännön, ja esimerkiksi pienessä yrityksessä toimitusjohtaja voi olla itse se henkilö, joka ottaa vastuun kävijäseurantatiedon hyödyntämisestä yrityksen kehittämisessä.

Kun johto saa sille kuuluvat tiedot selkeässä muodossa, se näkee hetkessä, miten hyvin yritys onnistuu toteuttamaan strategiaansa verkossa – eli hyödyntää verkkoa liiketoiminnassaan.

Mitä parempaa ja relevantimpaa tietoa johto saa käsiinsä, sitä tehokkaammin yritys voi johtaa digitalisoitumistaan ja verkon hyödyntämistä.

Tästä syystä johdolle tulee luoda omat mittaristot liiketoiminnan kannalta kriittisimmistä avainluvuista. Raporteista tulee käydä ilmi avainasioiden nykytila ja kehityksen suunta. Raporttien tekijän tulee olla perehtynyt yrityksen liiketoimintaan ja hallita suvereenisti käytettävä kävijäseurantaohjelma, jotta johdon raportit ovat relevantteja ja luvut oikeita.

Lisäksi raportoinnin tulee toimia automatisoidusti, jotta johto saa jatkuvasti ajankohtaista tietoa. Johdolle osoitetun raportoinnin tulee keskittyä konkreettisiin myynnillisiin tuloksiin, eikä esimerkiksi kävijämääriin, joilla ei ole yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kannalta välitöntä merkitystä.

Muu raportointi johdolle

Operatiivisten yksiköiden tehtävä on toteuttaa yrityksen strategiaa verkossa. Koska yritysjohdolla ei yleensä ole  yksityiskohtaista tai teknistä osaamista verkon hyödyntämisestä, tulee operatiivisten yksiköiden pystyä perustelemaan valitsemansa toimintatavat ja tarvittavat investoinnit.

Kävijäseurannan avulla voidaan faktoihin nojaten perustella sivuston uusimiseen ja muokkaamiseen tarvittavat toimenpiteet tai markkinointiin tarvittavat panostukset, joilla lisätään yrityksen myyntiä ja parannetaan tulosta. Kävijäseurannalla voidaan varmistaa onnistumiset ohjaamalla markkinointia.

Kävijäseurantaa käytetään myös onnistumisten ja tehdyn työn tuloksien raportointiin johdolle. Raportointiin tulisi pystyä liittämään tulosten euromääräinen vaikutus myyntiin, sillä vain se on johdolle olennaista.