Voimmeko auttaa?

Jätä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä.

Lähettämällä yhteystietoni annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn Fonectan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla sekä siihen, että Fonecta-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat olla minuun yhteydessä.

Asennus verkkokauppaan

Verkkokaupparaportilla voidaan seurata verkkokaupan, varausjärjestelmän tai tilausjärjestelmän tilauksia. Verkkokaupan seurannalla päästään näkemään, miten tilausmäärät kehittyvät ja millä hakusanoilla tai mainoksilla saadaan ostajia.

Tavallinen Snoobi-skripti tulee olla asennettuna kaikille sivuston sivuille ja verkkokauppaskripti tilausvahvistussivulle.

  • Verkkokauppaskriptiin tulee määritellä kaikki ne tilauksia koskevat asiat, joita halutaan seurata Snoobista
  • Käytä verkkokauppaskriptissä joko pistettä tai pilkkua, määritä valintasi Snoobi-tilin asetuksiin. Pilkun ja pisteen sekakäyttö ei toimi.
  • Muista määritellä Snoobi-skriptiin jokin yksilöivä tilauksia koskeva tieto (esim. tilausnumero)
  • Muista määritellä Snoobi-skriptiin jokin yksilöivä tuotteita koskeva tieto (esim. tuotenumero)

Snoobin verkkokauppaseurannan toteuttamiseksi, verkkokauppajärjestelmän tilauksen vahvistavalle sivulle täytyy tehdä pienehköjä muutoksia. Useimmissa verkkokaupoissa kaikki tilaukset vahvistetaan samalla vahvistussivulla, jolloin verkkokaupan tilausten seuranta Snoobilla täytyy tehdä vain yhdelle, tilauksen vahvistavalle ja tallentavalle sivulle.

Verkkokaupan mittausta varten tilauksen ja sen tuotteiden tiedot kirjoitetaan lähdekoodiin tässä ohjeessa esitellyllä tavalla. Yleensä tilatut tuotteet ovat tilaajan nähtävissä vahvistussivulla, joten kyse on usein vain tilausten tietojen muokkaamisesta oikeaan muotoon siten, että Snoobin tietojen keräys osaa poimia ja tallentaa tilaustiedot.

1. Verkkokauppaseurannan tekninen toiminta ja asentaminen

Tässä ohjeessa käytetään värejä ja lihavointia taulukon 1. mukaisesti.

verkkokauppa1

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Ohjeen tulkinta

Snoobin verkkokauppaseuranta on toteutettu siten, että tilaus määritellään / kirjoitetaan html-koodiin ennen Snoobin mittausskriptiä. Varsinainen Snoobin mittausskripti tarkistaa onko mitattavalle sivulle määritetty transaktion määrittelevä JavaScript-olio (snoobiTrans) ja tilauksia. Jos olio sekä tilauksia on määritelty, Snoobin mittausskripti ”kerää” ja tallentaa tiedot tilauksesta.

Tilauksiin ja tuotteisiin on mahdollista määrittää vapaavalintainen määrä vapaavalintaisia parametreja segmentointitiedoksi / luokittelutiedoksi. Käytännössä omannimisen parametrin määrittäminen luo uuden segmentin, jos samannimistä segmenttiä ei ole olemassa. Parametrin arvo toimii segmentin arvona senhetkisessä tilauksessa tai tilaukseen liittyvässä tuotteessa.

Segmenteillä määritellään jatkossa Snoobin asetuksista niin sanotut käsittelysäännöt. Tilaukseen voi esimerkiksi määritellä attribuutin shippingCosts ja ko. parametrille määritellä säännön, jolla tilauksen kokonaissummasta vähennetäänshippingCosts –attribuutin arvo raportoinnissa.

Verkkokaupan tilausten tietojen keräämiseksi, sivustolle tuodaan SnoobiTrans –luokka. SnoobiTrans –luokasta luotavasnoobiTrans -olio ja verkkokauppaseurannan mahdollistavat metodit saadaan käyttöön sisällyttämällä sivustolle html:n <head> -osaan erillinen JavaScript-tiedosto extras.min.js. Tiedosto löytyy osoitteesta http(s)://eu1.snoobi.com/extras.min.js. Käytännössä extras.min.js sisällytetään sivustolle alla olevalla tagilla:

<script type="text/javascript"
src="https://eu1.snoobi.com/extras.min.js"></script>

Tarvittaessa extras.min.js:n voi tallentaa myös omalle palvelimelle (palvelimelle missä sivusto sijaitsee). HUOM! Muista kuitenkin ilmoittaa Snoobille, mikäli käytät omalta palvelimeltasi haettavaa extras.min.js:ää. Tällöin Snoobi osaa ilmoittaa tiedostoon tulevista päivityksistä kaikkia asianosaisia. Voit käyttää myös https-protokollaa, jos sivusto on SSL-salattu ja itse sivusto käyttää https:ää.

snoobiTrans –olio alustetaan seuraavasti:

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

Huom! Olion nimen tulee olla snoobiTrans. Snoobin mittausskrpiti etsii aluksi snoobiTrans-nimistä oliota mahdollisen tilauksen tallentamiseksi. Snoobin mittausskripti täytyy siis myös löytyä tilauksen määrityksen jälkeen sivun lähdekoodista.

1.1 Tilauksen määrittäminen

Kun snoobiTrans -olio on alustettu, voidaan sen avulla lisätä tilauksia. Tilauksen lisääminen tapahtuu snoobiTrans -olionorder() –metodilla. Order() -metodi ottaa vastaan pakollisena parametrina tilauksen uniikin tunnisteen (esim. tilausnumero).

Esimerkkikoodi tilauksen lisäämisestä:

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

var snoobiOrder = snoobiTrans.order("orderNo000001");

snoobiOrder.total = "138";

snoobiOrder.currency = "EUR";

snoobiOrder.country = "FI";

snoobiOrder.city = "Helsinki";

snoobiOrder.vat = "22";

snoobiOrder.additionalNotes = "More information";

Tilauksen määrittävän muuttujan nimellä (tässä tapauksessa ”snoobiOrder”) ei ole merkitystä seurannan kannalta. Vältä kuitenkin erikoismerkkejä ja maakohtaisia kirjaimia (esim. skandinaaviset ja kyrilliset kirjaimet).

Taulukon 2 arvot ovat varattuja muuttujien nimiä, joten älä käytä niitä omien parametriesi nimeämiseen. Punaisella merkitty “total” on pakollinen attribuutti. Täytä kuitenkin arvot mahdollisuuksien mukaan tilauksen yhteydessä.

verkkokauppa2

 

 

 

Taulukko 2. SnoobiTrans –olion varattujen attribuuttien nimet.

Taulukossa 3. on esitelty yleisimmin käytettyjä ja hyödyllisiä parametreja verkkokaupan tilausten seurannassa ja raportoinnissa. Attribuuttien nimet ovat vapaavalintaisia ja niitä ei ole pakko antaa. Parametreja on kuitenkin hyvä käyttää, mikäli tiedot löytyvät verkkokauppajärjestelmästä.

verkkokauppa3

 

 

 

Taulukko 3. Tilauksessa yleisesti käytettyjä vapaavalintaisia attribuutteja

1.2 Tuotteiden lisääminen tilaukseen

Tuotteita lisätään tilauksen item() –metodilla. Item() ottaa pakollisena parametrinaan vastaan tuotekoodin.

Esimerkki tuotteen lisäämisestä tilaukseen:

var snoobiItem = snoobiOrder.item("productId_12345");

snoobiItem.name = "Name of the product";

snoobiItem.price = "995.50";

snoobiItem.currency = "EUR";

snoobiItem.amount = "3";

Kuten tilauksessa, tilatun tuotteen määrittelevän muuttujan nimellä ei ole merkitystä. Myös tuotteisiin voit lisätä vapaavalintaisia parametreja. Taulukossa 4 on esitelty tuotteen varattujen attribuuttien nimet. Älä nimeä omia attribuuttejasi taulukossa olevilla nimillä. Täytä kuitenkin taulukon attribuuttien arvot mahdollisuuksien mukaan. Punaisella lihavoidulla tekstillä merkityt attribuutit ovat pakollisia.

verkkokauppa4

 

 

 

 

Taulukko 4. Tilauksen tuotteen varatut attribuuttien nimet

Kaikki parametrit koskevat yhtä tuotetta. Toisin sanottuna parametrit tuotteen hinta, alennus (rahana) ja alennusprosentti koskevat aina yhtä tuotetta. Jos tilaus sisältää useamman saman tuotteen, ilmoita tuotteiden lukumäärä amount -attribuutin arvona.

Taulukossa 5. on listattu yleisiä tuotteeseen liittyviä parametreja. Parametrien nimet ovat vapaavalintaisia ja ne eivät ole pakollisia. Käytä kuitenkin parametreja mikäli tiedot löytyvät verkkokauppajärjestelmästä.

verkkokauppa5

 

 

 

 

 

Taulukko 5. Tilauksen tuotteisiin liittyviä yleisiä parametreja

1.3 Parametrien muoto

Kaikki parametrien tilauksessa ja tilauksen tuotteissa annettavien attribuuttien arvot tulee käyttää escape -funktiota siten, että JavaScript:ssä määritellyt attribuuttien arvot eivät hajota tai katkaise komentoja tai funktio -kutsuja.

Esimerkki – Guns n’ Roses –levyn tilaus:

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

var snoobiOrder = snoobiTrans.order("orderID"); 

var snoobiItem = snoobiOrder.item("album_NN")

snoobiItem.name = "Guns n\" Roses";        

snoobiItem.price = "19.90";

snoobiItem.currency = "EUR";

snoobiItem.amount = "1";

Huomaa \-merkki ennen name-muuttujan arvossa olevaa lainausmerkkiä!

Desimaalilukujen desimaalierottimena voi käyttää joko pilkkua tai pistettä. Käytä kuitenkin kaikissa numeerisissa arvoissa samaa desimaalierotinta.

1.3.1 Päivämäärä- ja aikamuotoiset parametrit

Jos parametrien arvoina halutaan käyttää päivämäärää, aikaa tai näiden yhdistelmää, tulee se esittää jossakin taulukossa 6 mainituista esitysmuodoista. Nämä esitysmuodot perustuvat W3C suositukseen dateTime-formaatista (W3C Recommendation, 28 October 2004).

Päivämääräosuuden ja mahdollisen aikaosuuden välissä tulee käyttää erotinmerkkinä kirjainta T. Jos aikaosuudelle halutaan määrittää aikavyöhyke, tulee se tehdä suhteessa UTC-aikaan. Aikaosuuden voi määritellä olevan UTC-aikaa joko laittamalla sen perään kirjaimen Z tai määrittämällä eron UTC-aikaan olevan +00:00.

Päivämäärä- ja aikamuotoisissa parametreissä päivämäärän osuus on aina pakollinen. Jos parametrin arvona halutaan käyttää vain aikaa, voidaan päivämääräosuus antaa muodossa 0000-00-00.

verkkokauppa6

 

 

 

 

 

Taulukko 6. Päivämäärä- ja aikamuotoisten parametrien esitysmuodot

2. Esimerkki tilausvahvistussivusta verkkokauppaseurannalla

<html>

<head>

<title>Order confirmed</title>

<script type="text/javascript"
src="https://eu1.snoobi.com/extras.min.js"></script>

</head>

<body>

<script type="text/javascript">

var snoobiTrans = new SnoobiTrans();

var snoobiOrder = snoobiTrans.order("orderNo000001");

snoobiOrder.total = "1113,90";

snoobiOrder.currency ="EUR";

snoobiOrder.city = "Helsinki";

snoobiOrder.additionalNotes = "Extra notes for the order";

snoobiOrder.shippingCosts = "13,90";

var snoobiItem = snoobiOrder.item("productCode_1");

snoobiItem.name = "Product X";

snoobiItem.price = "1000";

snoobiItem.currency = "EUR";

snoobiItem.amount = "3";

snoobiItem = snoobiOrder.item("productCode_2");

snoobiItem.name = "Product Y";

snoobiItem.price = "100";
snoobiItem.currency = "EUR";
snoobiItem.amount = "3";

snoobiItem.campaign = "Summer 2009 discounts";

</script>

<script type="text/javascript"
src="https://eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=tilin_nimi"></script>

</body>

</html>